Paginabegin

DisclaimerUITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Thibo deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Alle informatie of links zoals verstrekt en richtlijnen zoals aangeboden op deze website is (zijn) van algemene aard en wordt (worden) niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid om te voorzien in de specifieke behoefte van een individueel persoon, een individuele onderneming of organisatie. Thibo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Thibo en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

INFORMATIE VAN DERDEN
Thibo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

DisclaimerUITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Thibo deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Alle informatie of links zoals verstrekt en richtlijnen zoals aangeboden op deze website is (zijn) van algemene aard en wordt (worden) niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid om te voorzien in de specifieke behoefte van een individueel persoon, een individuele onderneming of organisatie. Thibo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Thibo en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

INFORMATIE VAN DERDEN
Thibo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.